Auteur afbeelding: Foto van omgeving rondom Ollandseweg

Het project

Dit project, behoud en verbetering kwaliteit buitengebied, heeft als doel om bij te dragen aan een betere woon- en leefomgeving in het buitengebied. De agrariërs in Meierijstad ontwikkelen zich in verschillende richtingen. Er zijn bedrijven die stoppen en er zijn bedrijven die groeien of starten. Ook zijn er bedrijven die zoeken naar een nieuwe functie voor de bestaande gebouwen.

En er gebeurt nog meer in het buitengebied. Zo zijn er o.a. de energietransitie, de woningbehoefte, de noodzaak om klimaat-adaptiever te worden, de landbouwtransitie etc. Er zijn steeds meer agrarische ondernemers die stoppen of die de bedrijfsvoering veranderen, en bedrijfsgebouwen krijgen een andere functie of komen leeg te staan. Op basis van de nieuwste onderzoeken is voor gemeente Meierijstad de verwachting dat tot 2035 ongeveer 485.000 m2 (zo’n 220 agrarische bedrijven) aan agrarisch vastgoed vrij gaat komen, waarvan naar verwachting ca. 200.000 m2 leeg komt te staan.

Om de kwaliteit van de woon-en leefomgeving in het buitengebied te behouden of te verbeteren, zijn we gestart met een proef met initiatiefnemers en bewoners. Samen gaan we aan de slag om te onderzoeken hoe we de kwaliteit van het veranderende gebied kunnen behouden en verbeteren.

Omdat het buitengebied van Meierijstad erg groot is, starten we het project eerst met twee gebieden: ’t Laar en Ollandseweg en omgeving.
Voor deze gebieden is gekozen vanwege het redelijk grote aantal stallen. Ook zijn er in deze gebieden al aardig wat plannen van grondeigenaren. In beide gebieden zoeken we naar goede oplossingen voor stoppende agrariërs en de ontwikkeling van natuur, naar mogelijkheden om recreatief medegebruik te versterken. Daarbij houden we rekening met de groeiende behoefte aan duurzame energie, de eisen die de klimaatverandering met zich meebrengt (ruimte voor het water bijvoorbeeld), en de druk op de woningmarkt.

Dit project loopt van 2021 t/m 2024. We willen van dit project leren en de kennis gebruiken in de rest van het buitengebied van de gemeente.

Centrale voorwaarden bij de veranderingen zijn steeds dat een knelpunt wordt opgelost, en dat kwaliteit wordt toevoegend.

Wethouder Jan van Burgsteden: “We willen naar een vitaal buitengebied waar iedereen fijn kan wonen, werken en leven. De sloop van stallen biedt kansen om de kwaliteit van omgeving te verbeteren, ruimte te geven voor nieuwe economische ontwikkeling. en de beleefbaarheid van natuur en cultuurhistorie te vergroten. Samen met de ondernemers en bewoners in het gebied willen we een plan maken voor een veilig, aantrekkelijk en toekomstbestendig buitengebied met een goede balans in landbouw, natuur, toerisme, bedrijvigheid, recreatie en wonen.”