Auteur afbeelding: Foto van woningen rondom Ollandseweg

Ollandseweg e.o.

Het gebied rondom de Ollandseweg was vroeger al een belangrijke verbinding tussen Olland en Sint-Oedenrode. Het gebied ligt dicht bij de Dommel en naast woningen met bijgebouwen staan er grote (soms lege) stallen, kassen en bedrijven.

Sommige agrariërs denken erover na om te stoppen of om hun bedrijf te verkopen. De gemeente wil in het gebied richting de Dommel minder bebouwing en meer groen maken met ruime doorkijkjes naar het erachter gelegen Dommeldal. In plaats van waar nu stallen staan, zouden straks misschien enkele woningen met landschappelijk groen en een openbaar toegankelijke veldweg kunnen verschijnen. Het idee achter deze zoektocht is het stimuleren van veranderingen die naast milieuwinst ook een winst voor het oog en de beleving zijn, en/of positief bijdragen aan de landschappelijke, cultuurhistorische, recreatieve of natuurwaarden.

Foto van het buitengebied rondom Ollandseweg, met daarop een grasveld, een heg en een paar koeien.
Foto: buitengebied Ollandseweg

We hebben als achtergrondinformatie twee soorten kaarten bijeengezet:

1. Feitenkaarten: de kaarten die de feitelijke situatie van een bepaald onderwerp laten zien

1. Feitenkaarten: de kaarten die de feitelijke situatie van een bepaald onderwerp laten zien.

Lees meer over: Feitenkaarten - 't Laar
2. Eerder gemaakte schetsen en ideeën. Verschillende organisaties en partijen hebben in het verleden voor delen van de proeflocaties al ideeën geschetst. We hebben ze hier bij elkaar zet.

2. Eerder gemaakte schetsen en ideeën. Verschillende organisaties en partijen hebben in het verleden voor delen van de proeflocaties al ideeën geschetst.

Lees meer over: Eerdere schetsen en ideeën - Ollandseweg e.o.