Auteur afbeelding: Foto van boerenbedrijf in 't Laar

't Laar

Proefgebied ’t Laar ligt tussen Sint-Oedenrode en de A50 in. In het noorden vinden we de herkenbare knoptoren, en in het zuiden vormt de Nijnselseweg de grens. ’t Laar is een open en groengebied en heeft uitzicht op de Knoptoren in Sint-Oedenrode. Vroeger bevonden zich een klein aantal slotjes in dit gebied.

Het gebied zelf is beperkt toegankelijk voor mensen van buiten. Wel kan men bijvoorbeeld via de Corridor langs de Dommel wandelen, of langs de Oostelijke Randweg fietsen of wandelen en een blik op ‘t Laar werpen.

Sommige agrariërs denken erover na om te stoppen met hun bedrijf, in ‘ruil’ voor bijvoorbeeld de bouw van enkele woningen.

De gemeente en de provincie zien in ’t Laar kansen om het landschap te versterken en lichte vormen van recreatie toe te staan.

Weg in het buitengebied van 't Laar. Langs de weg staan bomen zonder blad. In de verte is een boerderij te zien.
Foto: buitengebied 't Laar

We hebben als achtergrondinformatie twee soorten kaarten bijeengezet:

Topografische kaart van 't Laar met daarin de hoofdstructuren van het gebied.

1. Feitenkaarten: de kaarten die de feitelijke situatie van een bepaald onderwerp laten zien.

Lees meer
Schets van 't Laar, gemaakt door Stan Elings, waarin ruimte voor natuur en recreatie is ingetekend.

2. Eerder gemaakte schetsen en ideeën. Verschillende organisaties en partijen hebben in het verleden voor delen van de proeflocaties al ideeën geschetst.

Lees meer