Auteur afbeelding: Foto van omgeving rondom Ollandseweg

Regiodeal

Dit proef-project is onderdeel van de ‘RegioDeal Noordoost-Brabant’. De Regiodeal bestaat uit 17 deelprojecten die bijdragen aan drie pijlers:

  1. Goed leven

  2. Anders werken

  3. Fijn wonen

Dit project: ‘Behoud en verbetering kwaliteit buitengebied is onderdeel van pijler 3.

Onze buurgemeenten Land van Cuijk, Bernheze en Boekel doen ook mee met dit project. Gemeente Meierijstad is de trekker namens deze gemeenten.