Project logo- Verbetering Kwaliteit Buitengebied

Hoe ziet het buitengebied van gemeente Meierijstad er in de toekomst uit? Deze vraag staat centraal in dit project. Het buitengebied van Meierijstad is namelijk aan het veranderen. Steeds meer agrarische ondernemers stoppen de komende jaren, sommige gebouwen krijgen een andere functie of staan leeg. Als gemeente vinden we het belangrijk dat het wonen en leven in het buitengebied prettig blijft, nu en in de toekomst. Om die reden gaan we aan de slag om de kwaliteit van het buitengebied te behouden en te verbeteren.

Het project start in twee gebieden: ’t Laar (tussen Sint-Oedenrode en de A50) en Ollandseweg en omgeving (het gebied langs de Ollandseweg, van de Dommel aan de ene kant en ook zo’n strook aan de andere kant). De Dommel stroomt door beide gebieden.

In beide gebieden zijn er agrariërs die iets anders willen met hun stallen. Met een aantal van hen zijn we hierover al in gesprek, maar we gaan ook graag met u in gesprek om uw plannen en ideeën voor de toekomst te horen

De internetpagina is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • Het project: u vindt hier een uitleg van het project en de proeflocaties.

  • Participatie:hier leest u op welke manier en wanneer u kan meedenken en mee kan doen met dit project.

  • Regiodeal: hier vindt u informatie over de RegioDeal, waar dit project onderdeel van is.

Op deze website kan je het project volgen en over het project meedenken.